Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:

Nowe konto

Start > Załóż konto
Załóż konto poprzez Profil Zaufany lub e-dowód Węzeł Krajowy
Załóż konto poprzez Profil Zaufany lub e-dowód
 • Pola nieoznaczone jako opcjonalne są wymagane
 • Nazwa konta powinna mieć co najmniej 4 znaki, rozpoczynać się od dowolnej litery i składać się z liter, liczb lub znaków '-','.','_'.
 • Adres e-mail musi należeć do użytkownika zakładającego konto
 • Imię może składać się tylko z liter
 • Nazwisko może składać się z liter lub znaków -, ' i spacji
 • Numer PESEL musi składać się z 11 cyfr
 • Miejsce urodzenia może składać się z liter lub znaków -, ' i spacji.
 • Numer telefonu komórkowego może składać się z cyfr, myślnika, przecinka oraz spacji
 • Ulica może składać się tylko z liter, cyfr, spacji, kropek i łączników
 • Kod pocztowy powinien mieć format XX-XXX i składać się tylko z cyfr
Dane konta
Dane pacjenta
(opcjonalne)
Adres
(opcjonalne)
/
Regulamin

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach E-usług)

SZANOWNI PAŃSTWO:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom na Portalu Pacjenta istnieje możliwość rezerwacji terminu wizyty w poradni drogą elektroniczną oraz udostępniania dokumentacji medycznej i wyników badań diagnostycznych.

 

W celu założenia i prowadzenia obsługi konta z dostępem do E-usług na Portalu Pacjenta Szpitala Klinicznego
im. Karola Jonschera UM w Poznaniu będziemy przetwarzać Państwa dane podane w formularzu rejestracyjnym w zakresie: nazwa użytkownika, nazwisko, imię (imiona), numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL-nr paszportu, płeć, data i miejsce urodzenia, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania). Zakładając konto z dostępem do E-usług wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie za pośrednictwem systemu informatycznego.

 

W razie problemów technicznych mogą Państwo uzyskać pomoc wysyłając zgłoszenie wraz loginem konta lub  danymi pacjenta (imię, nazwisko, data urodzenia) na adres e-mail: euslugi@skp.ump.edu.pl.

W sytuacji wystąpienia problemu technicznego niezbędne może być podanie innych niż wymienionych powyżej danych pacjenta oraz (jeśli dotyczy) przesłanie zrzutu ekranu z pojawiającym się problemem technicznym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszenia. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich przetwarzanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych prosimy nie wysyłać zgłoszenia. W takiej sytuacji, w celu rozwiązania problemu, należy zgłosić się osobiście do Szpitala (np. do Działu Statystyki Medycznej, Działu Organizacji i Nadzoru, rejestracji poradni).

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33,60-572 Poznań, adres e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych mogą
  się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@skp.ump.edu.pl oraz telefonicznie pod numerem 61 8491 203.
 3. Dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) dane osobowe jego przedstawiciela ustawowego przetwarzane
  są w celu założenia oraz obsługi konta z dostępem do E-usług w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM
  w Poznaniu, w tym w szczególności rejestracji drogą elektroniczną terminu wizyty w poradni, udostępniania dokumentacji medycznej oraz wyników badań laboratoryjnych w formie elektronicznej (art. 6 ust 1 lit. a oraz
  c oraz art. 9 ust. 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym w dalszej części RODO). 
 4. Odbiorcami danych osobowych pacjenta oraz (jeśli dotyczy) danych osobowych jego przedstawiciela ustawowego będą podmioty dostarczające i serwisujące Portal Pacjenta. Ponadto odbiorcami w/w danych mogą być podmioty i osoby uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) dane osobowe jego przedstawiciela ustawowego nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) dane osobowe jego przedstawiciela ustawowego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego w zakresie założenia oraz obsługi konta w Portalu Pacjenta będą przetwarzane przez cały czas utrzymywania konta w systemie. Natomiast dane osobowe w zakresie świadczonych usług medycznych będą przechowywane w dokumentacji medycznej oraz w systemie informatycznym na Portalu Pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia po okresie ich przechowywania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
  do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego utrzymywania i obsługi konta pacjenta w systemie e-usług.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia i obsługi konta pacjenta w systemie e-usług.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uznają Państwo,
  że Szpital przetwarza dane w sposób naruszający przepisy RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 00.


Pliki cookies:
W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
1. Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron aplikacji eRejestracja. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na komputerze użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Ograniczenia stosowania plików cookies uniemożliwiają korzystanie z aplikacji eRejestracja.
6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Rejestruj
Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:

W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.